Rekrutacja na zajęcia Klubu Zdolnego Ucznia

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/ 2019 została zakończona.