Regulaminy Klubu Zdolnego Ucznia

Zasady sanitarne obowiązujące podczas zajęć KZU


Regulamin KZU


Deklaracja uczestnika z klauzulą RODO


Regulamin Regionalnego Konkursu "Zostań badaczem"


Terminarz VIII edycji konkursu rok szkolny 2020/21