Jak oddać prace zaliczeniowe na KZU.

1. Wchodzimy na www.nauczyciel.edu.pl
2. Zakładamy konto
3. Logujemy się i wpisujemy imię i nazwisko
4. W opcji KLASY wpisujemy kod klasy

Grupa początkująca KK15290145
Grupa zaawansowana KK15301145

(Wstępne terminy i treści zadań można sprawdzić tutaj, a skład osobowy grup tutaj)

5. Czekamy na email z przydzielonym zadaniem i terminem
6. Logujemy się ponownie, wybieramy Szkoła / Zadania do zrobienia
7. Wchodzimy w treść zadania
8. Pracę pakujemy do formatu ZIP i załączamy przesyłamy za pomocą formularza
9. Czekamy na e-mail z potwierdzeniem
10. Czekamy na e-mail z oceną pracy.

Przy kolejnych zadaniach zaczynamy od pkt. 6.
Jeśli chcesz oddać pracę w formie wydruku pomijasz tylko pkt. 8 i 9.