Skrobia to węglowodan, polisacharyd (wielocukier) roślinny, składający się  wyłącznie z merów glukozy, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.   Jodyna jest alkoholowym roztworem jodu (jod w etanolu). W reakcji jodu ze skrobią  powstaje niebiesko zabarwiony związek adsorpcyjny.