Czym jest Klub Zdolnego Ucznia?

Obrazek

Klub Zdolnego Ucznia jest autorskim projektem działania systemowego na rzecz gimnazjalistów i uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Ma na celu skupienie młodzieży chętnej do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w różnych dyscyplinach naukowych. Ponadto pozwala w pełni wykorzystać potencjał kadrowy i lokalowy, w tym świetnie wyposażone laboratoria przedmiotów doświadczalnych. Założenia kursu przewidują realizowanie treści wykraczających poza zakres przewidziany podstawą programową gimnazjum wprowadzanych jednak przy zachowaniu zasady pełnej integracji z wiedzą zdobywaną na tym etapie edukacyjnym. Nie zastępuje w żaden sposób nauki w macierzystej szkole gimnazjalnej czy też podstawowej, wspomagając jednak rozwój intelektualny ucznia. Skierowany jest więc do każdego młodego człowieka, który pragnie w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze poszerzać swoje horyzonty intelektualne. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z matematyki, fizyki doświadczalnej, chemii i biologii doświadczalnej, historii z elementami archeologii. Nauka odbywa się w grupach  w systemie popołudniowych bloków lekcyjnych, a zajęcia są realizowane w oparciu o bazę dydaktyczną (w tym laboratoria) przez nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego. Aby umożliwić młodym ludziom prezentację osiągnięć, cały program kończy się konkursem na prezentację pracy badawczej prowadzonej w ramach zajęć „Zostań badaczem".  W bieżącym roku (2018/2019) odbywa się już ósma edycja projektu i szósta edycja konkursu.